Thảm Astro

850,000 ₫

Thảm Astro được dùng để trải cho các không gian có mức độ đi lại nhiều (hành lang và các không gian công cộng khác). Thảm được lắp đặt theo tiêu chuẩn CRI-104 của Viện nghiên cứu thảm trải sàn Hoa Kỳ. Để có hiệu suất tối ưu, thảm phải được lắp đặt theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Thảm Broadway

840,000 ₫

Thảm Broadway được dùng để trải cho các không gian có mức độ đi lại nhiều (hành lang và các không gian công cộng khác)

Thảm Nova

780,000 ₫

Thảm Nova được dùng để trải cho các không gian có mức độ đi lại nhiều (hành lang và các không gian công cộng khác).

Thảm Retro

650,000 ₫

Thảm Retro được dùng để trải cho các không gian có mức độ đi lại nhiều (hành lang và các không gian công cộng khác). Thảm được lắp đặt theo tiêu chuẩn CRI-104 của Viện nghiên cứu thảm trải sàn Hoa Kỳ. Để có hiệu suất tối ưu, thảm phải được lắp đặt theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Thảm CrossRoads

570,000 ₫

Thảm CrossRoads được dùng để trải cho các không gian có mức độ đi lại nhiều (hành lang và các không gian công cộng khác).

Thảm Harmonic

890,000 ₫

Thảm Harmonic được dùng để trải cho các không gian có mức độ đi lại nhiều (hành lang và các không gian công cộng khác).