Thanh toán chuyển khoản mua Thảm trải sàn

Tên TK: Nguyễn Thị Thanh Hường.
Số TK:0011002077575
Tại sở giao dịch ngân hàng VIETCOMBANK